Sunday sessions – Rosyán & Touchstone

20:00 Rosyán

Med celloen i hovedrollen udforsker hun instrumentet og dets muligheder, både akustisk og gennem elektronisk manipulation, hvor nye uforudsigelige lydmønstre opstår, fra skrøbelige passager til råt og massivt – ofte kombineret med field recordings, upolerede og processerede. I sin lyd bevæger hun sig mellem atmosfæriske lydlandskaber og rytmiske strukturer, konstant balancerende mellem improvisation og forudbestemt form.
‘Ved at bruge instrumentet og lydene fra vores omgivelser eksperimenterer jeg med hvad den elektroniske og akustiske verden kan tilbyde, og skubber grænserne på en måde, der udfordrer vores forventninger.’

Hun arbejder og samarbejder på tværs af genrer, med andre musikere og med visuelle kunstnere. Hun har optrådt i alt fra Lydbrøndene på Frederiksberg, på et bas-vibrerende gulv, i en dome i Berlin, spillet sovekoncerter, opført et audiovisuelt værk i en 18 meter høj olietank i Sverige med 25 sekunders rumklang, til Københavns Domkirke, SPOT Festival, SPOR Festival og DR Koncertsal.


21:00 PJ Fossum – TouchStone

Hver melodi er en fabel. Smeltet sammen med vores essens og forener spredte intentioner til et samlet stjernebillede. Den samstemte bevægelse, den uperfekte harmoni, den kollektive betydning, svæver for at bære os alle på vores egne vinger, og dog er det netop denne vise vind, der tillader os at flyve sammen. Og på et øjeblik spreder vi os. Falder tilbage til jorden, klar til at samle os igen og rejse os.

TouchStone er et nyt projekt bestående af Laura Zöschg (stemme), Aurelijus Užameckis (bas), Hein Westgaard (guitar) og PJ Fossum (klaver).

Billetter i døren fra kl. 19.30: 120 DKK / Studerende: 80 DKK

Facebook event20:00 rosyán

With the cello in the lead role, she explores the instrument and its possibilities, both acoustically and through electronic manipulation, where new unpredictable sound patterns emerge, from fragile passages to raw and massive – often combined with field recordings, unpolished and processed. In her sound, she moves between atmospheric soundscapes and rhythmic structures, constantly balancing between improvisation and predetermined form. ‘By using the instrument and the sounds from our surroundings, I experiment with what the electronic and acoustic world can offer, pushing boundaries in a way that challenges our expectations.’

She works and collaborates across genres, with other musicians and visual artists. She has performed everything from Sound Wells in Frederiksberg, on a bass-vibrating floor, in a dome in Berlin, played sleep concerts, performed an audiovisual work in an 18-meter-high oil tank in Sweden with 25 seconds of reverberation, to Copenhagen Cathedral, SPOT Festival, SPOR Festival, and DR Koncertsal.


21:00 PJ Fossum – Touchstone

Each melody is a fable. Merging with our essence and unifying dispersed pinpoints of intentions into a single constellation. The dovetailed motion, the imperfect unison, the collective meaning, billows to carry all of us upon our own wings, yet, it is this wise wind itself that allows us together to soar.
And in an instant we disperse. Falling back to the earth, ready to once again gather, and rise up.

TouchStone is a new project consisting of Laura Zöschg (voice), Aurelijus Užameckis (bass), Hein Westgaard (guitar), and PJ Fossum (piano).

Tickets at the door from 19.30: 120 DKK / Students: 80 DKK

Facebook event

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

en_GBEnglish (UK)