Nørrebro i farver

Slå dig løs på Skjolds Plads, når vi inviterer lokalsamfundet til at udfolde deres kreative potentiale på Skjolds Plads. Ved hjælp af lærreder opstillet rundt omkring på pladsen, tilbyder vi et åbent læringsforum hvor vores kunstnere fra UngeVærk Klub N står klar til at inspirere, hjælpe og støtte dig til at skabe dine egne kunstværker ved at tegne, male eller graffiti.

For at gøre læringsmiljøet mere tilgængeligt for alle, er der på nogle af lærrederne allerede små skitser og outlines. Vi håber at dette initiativ kan hjælpe til at turde kaste sig ud i det, i stedet for blot at blive mødt af et blankt canvas.

Skulptur

På pladsens scene opsættes vores fysiske skulptur, en stor spraydåse. På denne opfordres du til at skrive de ting, som du forbinder med Nørrebro. Vi håber at spraydåsen til slut indfanger hvad Nørrebro kan som bydel.

Skalamodel

Dette event er støttet af KvarterkronerENGLISH

Nørrebro in Colors

Let loose at Skjolds Plads as we invite the local community to unleash their creative potential. Using canvases set up around the square, we offer an open learning forum where our artists from UngeVærk Klub N are ready to inspire, assist, and support you in creating your own artworks through drawing, painting, or graffiti.

To make the learning environment more accessible for everyone, some of the canvases already have small sketches and outlines. We hope this initiative can encourage you to dive into it, instead of just facing a blank canvas.

Sculpture

On the square’s stage, our physical sculpture, a large spray can, will be set up. Here, you are encouraged to write down the things you associate with Nørrebro. We hope the spray can will ultimately capture what Nørrebro can be as a neighbourhood.

The event is supported by Kvarterkroner.

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

da_DKDansk