Regeneration Talk: Urban Gardening

ReGeneration, der står bag udviklingen af urban permakultur og grønne fællesskaber i Den Grønne Firkant på Nørrebro, har inviteret Lektor Kristian Holst Laursen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet til at komme og fortælle om alt det, der er godt at vide, når man dyrker sine egne fødevarer i byen.

Kristian Holst Laursen, der til daglig arbejder med plantenæringsstoffer og fødevarekvalitet og er studieleder på uddannelsen Naturressourcer, vil fortælle om jordforurening, luftforurening, hvordan planter optager næringsstoffer – og hvordan man på bedste vis kan dyrke grøntsager i byen.

Hvor: Den Grønne Firkant ved Korsgadehallen – vi mødes til højre for Korsgadehallen i halmballerummet.

Hvornår: Fredag d. 10 maj kl. 15 – 17. Der vil være kaffe og kage – og efterfølgende mulighed for at plante og så.

Endelig slutter vi af med en gårdvandring, hvor vi fortæller om bl.a. kvashegn, organisk gødning, at plante i halmballer mm. Arrangementet er gratis.

Facebook eventENGLISH
ReGeneration, the organization behind the development of urban permaculture and green communities in The Green Square in Nørrebro, has invited Associate Professor Kristian Holst Laursen from the Department of Plant and Environmental Sciences at the University of Copenhagen to come and talk about everything one needs to know when growing their own food in the city.

Kristian Holst Laursen, who works daily with plant nutrients and food quality and is the program director of the Natural Resources education, will discuss soil pollution, air pollution, how plants absorb nutrients – and how to best grow vegetables in the city.

Where: The Green Square at Korsgadehallen – we will meet to the right of Korsgadehallen in the straw bale room.

When: Friday, May 10th from 3 PM to 5 PM. There will be coffee and cake – and afterwards, the opportunity to plant and sow.

Finally, we will conclude with a farm tour, where we will talk about, among other things, brush fences, organic fertilizers, planting in straw bales, etc. The event is free of charge.

Facebook event

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

da_DKDansk