Sammen om nørrebroparken

Nørrebroparken er et sted vi er mange der holder af. Her er lys og luft, plads til forskellige aktiviteter, ophold, afslapning og fest. Nørrebroparken er den største park i vores bydel, og har stor betydning for både bynatur, biodiversitet og rekreation for lokalområdet. Men her skal være plads til det hele, for parken er vigtig for både den fysiske og sociale sammenhængskraft på Nørrebro.

Derfor er vi en række lokale organisationer der er gået sammen om at starte en tradition op hvor en årlig tilbagevendende begivenhed vil fejre parken og samtidig synliggøre og hylde det lokale foreningsliv og handelsliv. Det er meget vi kan være sammen om, og parken er den perfekte ramme for at møde naboer fra andre kvarterer, hygge sig over en øl eller kaffe og diskutere og dele viden om vores lokalområde, mens børnene deltager i en kreativ aktivitet eller tager en tur på hoppeborgen.

Vort håber er at kunne øge kendskabet til parkens historie, tidligere brug og fremtidige muligheder.

Arrangørgruppen består af Nørrebro United, Til Vægs, Nørrebro Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Miljøpunkt Nørrebro, Det Almene Beboernetværk Nørrebro, KEA, Green Living og 48 timers festival.

Facebook eventENGLISH
Nørrebroparken is a place many of us hold dear. Light and air, space for various activities, relaxation and celebration. Nørrebroparken is the largest park in our district and it holds significant importance for urban nature, biodiversity, and recreation for the local area. There should be room for all of the above, as the park is crucial for both the physical and social cohesion in Nørrebro.

Therefore, several local organizations have come together to initiate a tradition where an annual recurring event will celebrate the park and at the same time, highlight and honor local community and commerce. There’s so much we can do together, and the park is the perfect setting to meet neighbours from other neighbourhoods, enjoy a beer or coffee, and discuss and share knowledge about our local area while children participate in creative activities or take a turn on the bouncy castle.

Our hope is to increase awareness of the park’s history, past use, and future opportunities.

The organizing group consists of Nørrebro United, Til Vægs, Nørrebro Local Historical Association and Archive, Miljøpunkt Nørrebro, Det Almene Beboernetværk Nørrebro, KEA – Copenhagen Business Academy, Green Living, and 48-hour festival.

Facebook event

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

da_DKDansk